Thursday, 23 June 2011

အကၽြန္ သူပုန္မဟုတ္ပါ အမင္ (ကဗ်ာ)

ယံုၾကည္မူနန္႕ အရာအားလံုးကိုပံုလို႕
၀ါးရံုပင္နား  ၀မ္းလ်ားေမွာက္ဗ်ာလ္လဲ
အိပ္ခရေရ ညဥ့္ေခ်တိကို ခံုမင္တတ္လာဗ်ာလ္ အမင္
အအီးျမဆံုး အႏီြးထီြးဆံုး အၿငိမ္းခ်မ္းဆံုး အလံုျခံဳဆံုး
ဆိုေရ အမင္အိမ္ကို ေက်ာခိုင္းလို႕
အရိုးၿမီစာပံုကိုေလ့ ၀သုႏၵရီထံ သစၥာျပဳရင္း
သာျခင္းဆိုဗ်ာလ္ ေခ်ာ့သိပ္တတ္နီဗ်ာလ္ အမင္
ဘံုမိနက္သန္ၿမီအတြက္ သစၥာရီတခြက္ကိုေလ့
မဆိုင္းမတြ ေမာ့ေသာက္ၿပီးဗ်ာလ္ အမင္
သဇင္ပန္းတစ္ခက္တန္ဖိုးကိုေလ့ ရခိုင္အာဇာနည္မ်ား
ဘိမာန္မွာ ထိုးတင္ ရိွခိုးတတ္ဗ်ာလ္ အမင္
ရိုးမအလွတရားနန္႕ အမ်ိဳး သီလ ကိုေလ့
မလဲၿပိဳရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ပီးဖို႕ ႏိူးၾကားတတ္ဗ်ာလ္ အမင္
၀တီေလးရပ္ကို ကားစင္ေပၚတင္ဗ်ာလ္ ခြတ္ျပေရနိ႕
နဒီေလးရပ္ထဲ သီြးစီးက်ခေရနိ႕ကိုေလ့
မိမရေအာင္ ေႏွာင္တြယ္တတ္ဗ်ာလ္ အမင္


အမင္ ဇာေျပာခ်င္လဲ
မကြဲျပားေက အရင္က၀င့္ၾကြားနီခေရ
အာႏၵာစၿႏၵား ေက်ာက္စာ နားကိုလားၾကည့္
ေအာ္ဟစ္လို႕ ငိုၾကီြးနီစြာကို အမင္ ၾကားပါလိမ့္မယ္
နန္းအိုပ်က္ေလ့ ေရႊအိုေရာင္ အတိတ္ကိုလြမ္းရင္း
မၿပီးမခ်င္း စီးခ်င္းတိုက္ပြဲအတြက္
ရက္ခ်ိန္းကို အံၾကိတ္ဗ်ာလ္ ေစာင့္နီစြာကို
အမင္ မွ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေရမလား
ကိုးလလြယ္ ဆယ္လနန္႕ မီြးထားေရ အမင္သားေသွ်ေလ
ရကၡအက်ိဳးကို သယ္ပိုးႏိူင္ေအာင္ ဂႏိူင္ေတာမွာ
ေသာကမွ်က္ရည္တိကို အေဖာ္ျပဳလို႕
အမင္ကို တစ္သက္လံုးျပဳစုမယ္လို႕
ပီးခေရကတိေခ်တိ အသဲမွာလာခုတိုင္း အတိုင္းမသိ
လြမ္းမိတတ္နီဗ်ာလ္ကား အမင္ ...
လီနင္ရာလႊင့္နီေရ မိုးရိပ္ေခ်တိကိုေငးဗ်ာလ္
အမင္ရင္ခြင္မွာ အရင္တစ္ခ်ိန္က သာနီခေရ
လစႏၵာကိုလည္း ၿပီးၿပီးလတ္ပါ သားေသွ် အငိုရပ္ေအာင္
မရပ္မနား လားလားၿပီးေခၚနီမိေရ အမင္

အမင္
နန္းအိုေဟာင္းမွာ သဇင္ပန္းေခ်တိ
ဖူးပြင့္ေ၀ဆာနီေရ နိ႕သည္ပင္လွ်င္
မ်ိဳးခ်စ္သားၾကီး ၾသရသ ရကၡၿမီကို ၿခီခ်ေရနိ႕ဗ်ာလ္
မၿပီးသတ္သိဥ့္ေရ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
အသက္နန္႕ကိုယ္ ပီးဆပ္ထားကတ္ေရ
အမင္သားပိုင္ ရီခမ္းငါးအေပါင္းရို႕
ႏိူ႕ရည္စက္တိကို ဆာေလာင္မြတ္သိပ္နီကတ္ပါေရ
မက်ီပြဲအတြက္ သနတ္ကိုကိုင္ ဗံုးကိုဖက္
ညမရီြးနိ႕မေရွာင္ ေတာင္စိုင္ေတာင္ၾကား
အသဲယားစရာေကာင္းေရ တိုက္ပြဲအတြက္
အမင္သားေသွ်က အကၡရာအက်ဆံုး အဖိုးတန္ဆံုး
က်ည္တစ္ေထာင့္ ဗံုးတစ္လံုး ျဖစ္ေရဆိုစြာကို
အမင္ၾကားေက ဗုန္းခနဲလဲက်လားဖို႕လားမသိနန္း

ရီြးခ်ယ္လိုက္ေရလမ္းက အခက္အခဲ
ဒုကၡတိနန္႕ ျပည့္နက္နီေရကား အမင္
အမွန္ပင္လွမ္းလာဖို႕လမ္းကို သၿပီပန္းနန္႕
ၿမိဳ႕အ၀င္က အမင္ ေစာင့္ၾကိဳနီလီပါ
မေျဖသာေကေလ့ ေ၀ဒနာကို
အဟာရျဖစ္ေအာင္ က်ိတ္ဗ်ာလ္မ်ိဳခ်
ဗဟိုရ္စည္သံၾကားေက အမင္ အငိုရပ္ပါဇီ
တိုက္ပြဲအလီလီ အစီအရီကို
ႏွစ္နန္႕ခ်ီလို႕ အသီခံဗ်ာလ္
ျပတ္ျပတ္သားသား မားမားရပ္ျပခေရ သူရဲေကာင္းရို႕
အကၽြန္ျပည္ခ်စ္ ၿမီထက္မွာ ဒူးမေထာက္ဆိုေရအေၾကာင္း
ေႏွာင္းတစ္ရက္မွာ မေဟာင္းေရပံုျပင္အျဖစ္
အမင္ကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာျပလီကတ္ပါ
အမင္ကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာျပလီကတ္ပါ ။

ရြီးသူ- ေစာသဇင္
မွတ္ခ်က္။     ။ေအအမ္ပီက ကူးယူေဖာ္ၿပပါေရ။

No comments:

Post a Comment