Tuesday, 23 August 2011

ရခိုင္သတင္း အၿဖာၿဖာ (၂၃-၀ဂ-၂၀၁၁)


-ျမန္မာႏိုင္ငံ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေျပာင္းလဲရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ရတပ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးေျပာ
-တာတမံ ျပန္က်ိဳးပ်က္၍ လယ္ဧက ၁၇၀၀ ေက်ာ္ စပါးမစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္
-မေလးသွ်ားဟိန္ ့ဒုကၡ သည္အားလံုး UNHCR ရုံးမွ 6Pအတြက္ လက္ေဗြနွိပ္ဖို ့အတည္ၿပဳ
-၁၉၆၇ ၾသဂုတ္ ၁၃-ရက္ စစ္ေတြ ဆန္ျပႆနာ ၄၄-ႏွစ္ေျမာက္နိနန္႔ လက္ရွိရခိုင္ျပည္(ေဆာင္းပါး)
-၀ါတြင္းကာလနန္႔ ရခိုင္ဓလိ ရခိုင္အငြိ(ေဆာင္းပါး)
-လူကုန္ကူးခံရတဲ့ ျမန္မာေတြရဲ့ ရလဒ္(ေဆာင္းပါး)
-စကၤာပူေရာက္ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ဂီရိေဒသသို႔အလွဴဒါန္းျပဳလုပ္
-လူသာမက ဘုရားေရာ ကြ်န္ၿဖစ္သြားေသာ ရခုိင္ၿပည္(ဗမာ၊ၿမန္မာဘာသာ)
-ကုလားမ်ားကို ဗမာၿပည္သို႔ မသြားရန္အတြက္သာ ဥပေဒရွိတာလား???(ဗမာ၊ၿမန္မာဘာသာ)
No comments:

Post a Comment