Thursday, 3 November 2011

ရခိုင္သတင္း အၿဖာၿဖာ (၃-၁၁-၂၀၁၁)

 
-ထိုင္း ေရၾကီးရာတြင္ စက္ရံု တစ္ခုမွ ရခိုင္ အလုပ္သမား ၅၀၀ နီးပါး ဒုကၡေရာက္ေန
-ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမထဲတြင္ ဗံုးႏွစ္လံုးကြဲ
-ကန္႕ကြက္မူမ်ားေၾကာင့့္ ဘီဘီစီမွ တင္ထားေသာ ျမန္မာ ေျမပံုကို အေျပာင္းအလဲ လုပ္
-ေခ်ာင္းေရစီး သန္မႈေၾကာင့္ စက္ေလွေမွာက္၍ ေျမာက္ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တဦး ေသဆံုး
-အိဒ္ (ကူရ္ဘင္) ပြဲေတာ္ရက္ နီးကပ္လာသျဖင့့္ ႏြားေစ်းေကာင္း၍ ရခုိင္တြင္ ႏြားခိုးမႈ တိုးပြားေန
-နစက ဗိုလ္တစ္ဦးႏွင့္ တပ္သား တစ္ဦး ျမန္မာ အေနာက္ဘက္ နယ္စပ္တြင္ အသတ္ခံရ
-ရမ္းျဗဲ ေက်ာက္နီေမာ္မီီး အိမ္ေျခ ၂၀၀ကို ၀ါးမ်ိဳ၊ လူေပါင္း ၈၀၀ ခန္႕ အိုးမဲဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္
-မာန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ဥယ်ဥ္ၿခံေၿမမ်ား ေစ်းေကာင္းေကာင္းျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ၿဖစ္ေနႏိုင္ငံေတာ္ 
-ႏိုင္ငံေတာ္ အေၾကာင္းျပျပီး ပုဂၢလိက အတြက္ သိမ္းယူသြားေသာ လယ္မ်ား ျပန္ေပးရန္ လယ္သမားမ်ား ေတာင္းဆို
-ဒုတိယပင္လံုညီလာခံကို ေထာက္ခံေရလို ့ ALP ေျပာရီးဆိုခြင့္ရွိသူက ထုတ္ေဖၚေျပာ
-ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ရီးပါတီမွာ ျပန္ၾကားရီး သတင္း ဌါန မဟိကတ္လားေယ
-ရခိုင္ေတာ္လွန္ရီးအဖြဲ ့နင့္ နိဳင္ငံရီးပါတီတိ အိပ္နီကတ္တံုးပါသိေဒ
-ရခို္င္သားရို ့ အျမန္ဆံုး ဘီဘီစီကို ကန္ ့ကြက္ကတ္ပါဖိ
-အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ျမိဳ ့ ျဗိတိသွ်သံရံုးမွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ ဆႏၵမျပကတ္သိလားခ်င့္
-၈၈-ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မိုးသီးဇြန္ဘေလာ့မွာ တင္ျပထားျခင္း
-ဘီဘီစီကမ္ပိမ္း နားမထာင္ကမ္ပိမ္း
-ဘီဘီစီ နားမေထာင္ စာသားပါ ကမ္ပိမ္းအတြက္ ဓါတ္ပံုရိုက္ပနာ ပို ့ ပီးကတ္ပါ
-သမိုင္းလိမ္ဘဂၤလီကုလားတိကို ျပည္တြင္းက ဗမာစာရီးဆရာတိက လက္မခံ ေဆာင္းပါးရီးကတ္ပါဗ်န္
-ရခိုင္သားတိနင့္ မတြိ၀ံ႔ဘဲ ထြက္ျဗီးလားသူ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀
-နယူးေယာက္ မဟာ ဘံုကထိန္ပဲြေတာ္
-သမိုင္းလိမ္ဘဂၤလီ ကုလားကိစၥ ကမ္ပိမ္းလုပ္ဖို ့ အတတ္ပိုင္ညာ လိုပါေရ
-ျမန္မာနိဳင္ငံၿမီပံုဆိုေစာ္ အစိုးရ၏ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္ နယ္ျမီျဖိဳက္လို ့
-တရား၀င္ဆႏၵျပဖို ့ အတြက္ ပါမစ္ယူပနာ လုပ္ကတ္ဖိ
-က်ြန္ေတာ္ရို ့ ခို္က္မွာ ရိုးမေတာင္ညို ငိုနီရဗ်န္လားေယ
-ရခိုင္ေတာ္လွန္ရီး -နိဳင္ငံရီးအဖြဲ ့ ဇါလုပ္နီကတ္ေလခ်င့္
-ဘီဘီစီကို နားမေထာင္- ကမ္ပိမ္း ရန္ကုန္မွာ စဗ်န္လတ္
-ေဒၚစု၏ လူငယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး (စာေရးသားသူ၏ အာေဘာ္သာ - အယ္ဒီတာ)
-ယေန႔ျမန္မာ့နိဳင္ငံေရးႏွင့္လတ္တေလာေျဖရွင္းစရာမ်ား (ဓညမင္းစံ-ဥပေဒ)
-အခ်ိန္မီွပါေသးတယ္
-ရိုဟင္ဂ်ာ၏ ဇစ္ျမစ္
-ဆရာေတာ္ၾကီး ျပည္တြင္း သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိ
-(၁၄)ၾကိမ္ေျမာက္ မဟာဘုံကထိန္ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပဲြအခမ္းအနားဖိတ္ၾကားျခင္း။
-ေဒါက္တာဇာနည္ကို ေမးျမန္းျခင္း (Rohingya ဟာ Terrorist ဟုတ္ပါသလား)
-ေျခေျချမစ္ျမစ္ မသိရွိၾကပဲ ရန္းတုတ္ေနၾကသည့္ ဘဂၤလီ ရိုဟင္ဂ်ာ ေခၚေတာမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘ၀ႏွင့္
-ကၽြန္ဳပ္တို႕သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား မဟုတ္ၾကပါ

No comments:

Post a Comment