Monday, 15 August 2011

စစ္ေတြ ဆန္ျပႆနာနိန္႔ August, 13 အတြက္ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳးိသားေကာင္စီ ANC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္
သြီးစြန္းသမုိင္း၊ စစ္ေတြဆန္ (၄၄) ႏွစ္ေျမာက္နိန္ ့
ရခုိင္ျပည္အမ်ဳးိသားေကာင္စီ ANC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္
ရက္စြဲ.. ၁၂-၀၈- ၂၀၁၁
ဤႏွစ္ပတ္လည္ေန႔သည္ ရခုိင္ရုိ ့အတြက္ သမုိင္းတြင္ရစ္ေသာ နာက်ည္းခါးသီးဖြယ္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ရပ္မ်ားအနက္ တခုျဖစ္သည္။ တကူ:တကဖန္တီးယူခဲ့သည့္အတုိင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ဆန္္ရွားပါးျပတ္လပ္သည့္ ျပႆနာျဖစ္စဥ္ကုိ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမဆလ၏ ေအာက္တန္းအက်ဆုံး စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ေပၚလစီႏွင့္ အသုံးမက်ေသာ စီမံခန္ ့ခြဲမွဳကို ပထမေတြ႔ရမည္။ ျဖစ္လာလွ်င္
လက္နက္အားကုိးသည္ကလြဲ၍ မည္သည့္ သင့္ေတာ္ေသာ တာ၀န္ယူေျဖရွင္နည္းမ်ဳိးမွ မရွိခဲ့ ဖူးေသာ တာ၀န္မဲ့လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ၾကရမည္။ က်ဳိးေၾကာင္း ဆင္ျခင္တုံ ေ၀း၍ လူစိတ္သူစိတ္ကင္းမဲ့ေသာ အဟိတ္တိရိစၦာန္သာသာျဖစ္ေသာ ထုိစဥ္က စစ္အုပ္စုမွာ မဆလယႏၱရားထဲတြင္ ပုဂံမွာလည္းျမင္း၊ ဇြန္းမွာလည္းျမင္း၊ စားပြဲထိပ္တြင္လည္းသူ၊ သူသတ္ကြင္းတြင္ လည္းသူျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ဆန္ေရစပါး သားငါးပုဇြန္ မဆံ့မၿပဲေပါမ်ားေသာ ဓည၀တီတြင္ပင္ ငတ္မြပ္ျခင္း ဒုဗၻိကႏၱာရကပ္ဆုိက္ေစရန္ ဆရာတပည့္ေမြး၍ တကူးတကဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ ငတ္ျပတ္အားနည္း၍ ခံျပင္းေနေသာ ရခုိင္သားတုိ႔ကား လွံစြပ္ႏွင့္တည့္၍ က်ည္ထုိးထားသည္႔ လက္မရြံ႔အာဏာသာမ်ားေရွးတြင္ပင္ “ဆန္ကြဲမစား ရခုိင္သား၊ ျပဳတ္ဆန္မစား ရခုိင္သား” ဟူ၍  မိမိတုိ ့၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေအာ္ဟစ္ ေဖာ္ထုတ္ျပသလွ်က္ပင္ ေသြးပြက္ထဲတြင္ ေနာက္ဆုံးထြက္သက္အထိ သတၱိျပခဲ့ၾကေပသည္။ ရာခ်ီေသာလူမ်ားေသဆုံး၍ ေထာင္ခ်ီေသာလူမ်ား ဒဏ္ရာ ရခဲ့ၾကသည္။ အတုန္းအရုန္း က်ဆုံးေသေၾကခဲ့ၾကပုံမ်ားကုိ ယေန႔တုိင္ မေသရစ္ပဲ သက္ရွိထင္ရွား မ်ဳးိခ်စ္မ်ားက ေဖာ္ထုတ္ သက္ေသခံလွ်က္ရွိၾကဆဲျဖစ္သည္။
ယေန႔ျဖစ္ေနေသာ တုိင္းျပည္လူမ်ဳိးအေျခေနကုိ ၿခဳံငုံသုံးသပ္၍ ထုိစဥ္က ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႏွဳိင္းယွဥ္ၾကည္႔လွ်င္ လူတုိင္း၏ ခံစားမွဳႏွင့္ အျမင္မ်ားသည္ တထပ္တည္း တူညီေနၾကမည္သာျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က အာဏာရွင္၏ မဆလယႏၱရားထဲတြင္ ယူနီေဖာင္၀တ္၊ ယူနီေဖာင္ခြ်တ္ စစ္အုပ္စုသည္ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကုိင္သလုိ၊ အထဲတြင္လည္းေနရာယူ၍ ေအာက္ေျခတြင္ လူသတ္ေပးေနခဲ့သည္။ ယေန႔ - မ်ဳိးဆက္စစ္အာဏာရွင္ရုပ္ေျပာင္းရုပ္လြဲ-ရုပ္ေသးအစုိးရသစ္၏ ယႏၱရားထဲတြင္မူ - ေရွးတြင္ေရာ ေနာက္ကြယ္တြင္ပါမက အစိတ္အပုိင္းတုိင္းတြင္ အဓိကေနရာမွန္သမွ် ၀င္ယူထားလုိက္ၿပီး၊ ထုိသုိ႔ယူျခင္းသည္ပင္ အထူးလိုအပ္ေသာ ကယ္ဆယ္မွဳေပးထားျခင္းျဖစ္၍ တရား၀င္သည္ဟု နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေကာက္က်စ္စြာ အားႏွင့္ အယုံအသြင္းၿပီး အေၾကာင္ရုိက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထင္ရွားေအာင္ ပုံေဆာင္ေျပာရလွ်င္ ထိုစဥ္က ေန၀င္း -မဆလယႏၱရားသည္ ေကာက္က်စ္ေသာ ၀ံပုေလြတေကာင္ႏွင့္တူ၍ ယခု သိန္းစိန္-ႀကံ ့ဖြတ္ယႏၱရားမွာ သုိးေရေဆာင္းလာခဲ့ေသာ ၀ံပုေလြအစစ္ျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂုတ္ေသြးစုတ္ခံရသူ ေျမဇာပင္ ျပည္သူအမ်ားစုႀကီးအတြက္ကား - သမုိင္း အဆက္ဆက္ မည္သည့္ေခတ္ အခါကမွ မႀကံဳခဲ့ရဖူးေသာ ဒုကၡသုကၡမ်ဳးိစုံကုိ ခါးစည္း ခံစားခဲ့ၾက။ ခံလည္း ခံစားေနရဆဲျဖစ္၍ ဤအတုိင္္းၿငိမ္ေနၾကသေရြ႔ ေနာင္လည္း အကန္ ့သတ္မဲ ့ဆက္လက္ခံေနၾကရဦးမည္ ေသခ်ာေနေပသည္။ “လယ္ဆုံးေျမဆုံ၊ ေခ်ာင္းျမစ္ဆုံး၍ ေတာျပဳန္းေတာင္ေပ်ာက္ ေျမေအာက္လွန္ယူ လူမတူသူမမွ် ေသေသာ္မွတည္ ့ ေၾသာ္.. ေကာင္း၏” ဟုဆုိရမည့္ စာအတိုင္းျဖစ္၍ ေနေလၿပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒတု လႊတ္ေတာ္တု ရုပ္ေသးအစိုးရ၏ သရုပ္မွန္ကုိ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း သိျမင္-လက္မခံၾကပဲ၊ အစုိးရေနာက္ခံ စစ္အုပ္စုႏွင့္ အလုိတူအလုိပါမ်ားအားလုံးကုိ ျပည္သူ႔့အားျဖင့္ တခဲနက္ ဆန္႔က်င္ၾက၊ ႀကံ ဖြတ္ရုပ္ေသးလႊတ္ေတာ္အား သပိတ္ေမွာက္ၾက၊ ဖက္ဆစ္စစ္ဘီလူးမ်ားအား ရခုိင္ျပည္ ၀တီေလးရပ္ ညီညြတ္အားျဖင့္အျပည့္အစံုတို႔>>>>>>


ဗဟုိအလုပ္အမွဳေဆာင္ ေကာ္မီတီ။ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ
ANC, New Delhi, India.. Ph,(M):..0091 967814 5315

No comments:

Post a Comment