Wednesday, 7 September 2011

မီးေမာင္းထိုးၿပ သွ်င္ဥတၱမ

တမိေပါက္တစ္ေယာက္ထြန္းလို႔
ေပၚထြန္းလို႔လာ ဒီဇင္ဘာမွာ
၂၄ ရက္ဖြား ရကၡသား
ကိုးမ်ိဳးဘာသာ တတ္ကြၽမ္းကာ
စာပီသင္ႀကား ကမၻာနွ႔ံၿပား။

ေရာက္ရိွႀကြလာ ၿပည္ၿမန္မာ
စတင္လွုပ္ရွား နိုင္ငံတလ်ား။
မ်က္စိပြင္႔ နား ၿပည္သူအမ်ား
နိုင္ငံေရးတရား လူထုႀကား
ယွဥ္တြဲ သုတ ေဟာေၿပာခ။
ႀကိတ္တိုးစည္ကား အသွ်င္တရား
နာယူ မွတ္သား လူသူအမ်ား။
ရဲစြမ္းသတၱိ မိုးသို႔ထိ
နယ္ခ်ဲ႔မေႀကာက္ ဒူးမေထာက္
ပုန္ကန္ေတာ္လွန္ ဆႏၵအမွန္။
ကိုယ္က်ိဳးမငဲ႔ ၿပည္က်ိဳးႀကည္႔
၀င္ထြက္က်ဥ္းေထာင္ သွ်င္႔ေက်ာင္းေယာင္
သက္ပင္သီသီ ႀဟ႔ွိဆက္လီ။
က်ိဳးႏြံစကား ပစ္ဖယ္ရွား
ေအာက္တန္းက်စိတ္ တံခါးပိတ္
၀ံသာနုစိတ္ ၿပည္႔လွ်ံဖိတ္
တက္ႀကြေစရန္ လွုပ္ရွားၿပန္။
တရားၿငိမ္းခ်မ္း ေဟာေၿပာကမ္း
လမ္းၿပေရွ႕ေဆာင္ မီးရွုတန္ေဆာင္
အမွန္ကိုလမ္းၿပ အသွ်င္႔လံု႔လ။
သာဂီမ်ိဳးႏီြ အာဇာနီ
သီြးနီစစစ္ သွ်င္မ်ိဳးခ်စ္
ေခၚေ၀ၚတင္စား နီ၀န္းအလား
မွည္႔သီေခၚတြင္ ဥတၱမအသွ်င္။
ဘ၀တပါး ေၿပာင္းလဲြလား
လၿမတ္စက္တင္ ကိုးရက္တြင္
မ်က္ရည္စီးဆင္း နွလံုးတြင္း။
အသွ်င္႔ ခႏၵာႀကီြလြင္႔ပါလည္း
အသွ်င္႔၀ိဥာဏ္ လင္းလက္တဖန္
ၿပန္လည္နိုးထ ရွင္သန္စြ။လၿပည္႔

No comments:

Post a Comment